WIE

ZIJN WE

HISTORIEK


In 1919 werd de fanfare officieel opgericht. In 2019 hebben we ons jubileum van 100 jaar uitgebreid gevierd met alle verenigingen van Peizegem. Onder de rubriek ‘100 jaar’.


Onze geschiedenis

 

In 1895 werd in Peizegem de zangvereniging "De Herleving" gesticht. Deze zangmaatschappij nam ook deel aan muziekfestivals. In 1919, wanneer het de beurt was van "De Herleving" om op te treden op een muziekfestival te Merchtem, werd haar de toegang tot de kiosk ontzegd. De zangvereniging mocht slechts aantreden nadat alle muziekkorpsen (instrumentale) aan de beurt waren geweest. Onze Peizegemmenaars voelden zich lelijk op hun teen getrapt en besloten nog dezelfde dag, tussen pot en pint, zelf een fanfare op te richten.

 

In het zaaltje "De Vlaamsche Leeuw" bij Jan De Ridder (Jan de schoenmaker) werd op 3 oktober 1919 een stichtingsvergadering gehouden. Met z’n dertigen waren ze daar samen om Alfons Cochez tot voorzitter en Jan Van der Stappen tot secretaris te verkiezen. De fanfare was geboren maar moest nog een naam krijgen. Dit bleek niet zo eenvoudig te zijn want ter discussie stonden twee mogelijkheden : "Peizegem-Vooruit" of "Ste Cecilia". Er werd dan maar besloten over te gaan tot een geheime stemming met "Ste Cecilia" als resultaat.

 

Nog belangrijker dan het vinden van een gepaste benaming waren echter de financiële middelen die noodzakelijk waren om de vele dure instrumenten aan te kopen. Op de eerste plaats werden die gevonden bij een aantal muzikanten die zelf hun instrument betaalden, vervolgens kon men ook op de steun rekenen van de bestuursleden en aanhangers van de nieuwbakken fanfare, die eveneens hun duit in het zakje deden. Maar dit volstond nog niet om de dure operatie tot een goed einde te brengen. Bijgevolg werd besloten ook een geldomhaling te doen in Peizegem. De opbrengst hiervan leverde niet minder dan twaalf instrumenten op. Een plezierige anekdote is het voor ons nu, 100 jaar later, te weten dat de giften voor deze enorme aankoop schommelden tussen een halve cent en één frank.

 

Dankzij de inspanning van velen had Peizegem zijn fanfare. Het eerste publieke optreden vond, onder leiding van Eduard Spiessens, plaats in 1920 tijdens een muziekfeest te Peizegem. Eén jaar later, in 1921, was onze fanfare dan wel welkom op het jaarlijkse muziekfestival te Merchtem. Ondertussen moest er echter gezorgd worden dat er geld in ‘t bakske bleef...

 

Enkele bestuursleden van de fanfare besloten daarom toneelstukken op te voeren. Zo ontstond in 1922 de eerste toneelbond in Peizegem. Grote voortrekkers hierbij waren meester Louis Beuckelaers en Heinken Van Muylders (Londerzeel) die de regie voor hun rekening namen. Onder de leuze "Kunst veredelt" speelden zij jaarlijks rond Kerstmis toneel, aanvankelijk in "De Vlaamsche Leeuw" en later in "De Rubens" bij Louis De Maeyer. Een pikant detail hierbij is ook dat zij het zelfs aandurfden gemengd toneel te spelen wat hen moeilijkheden bezorgde met de toenmalige kerkelijke overheid. In de archieven vinden wij terug dat deze toneelbond zeker tot in 1934 actief was. Zij hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de fanfare ieder jaar opnieuw geld in ‘t bakske kreeg, wat steeds zeer welkom was...

 

Zo ook in 1925 toen beslist werd een nieuwe vlag aan te kopen van zo’n 3.000 Frank. Dankzij de opbrengst van drie concerten, een tombola, de giften van vrijwilligers, herbergiers en het Gemeentebestuur kon deze vlag worden aangekocht. Wij zijn er terecht fier op deze authentieke vlag nog steeds in ons bezit te hebben. Dit zou echter onmogelijk geweest zijn zonder de steun van EH Remy Cochez die de restauratie van deze waardevolle vlag eind jaren ‘70 op zich nam. De vlaggewijding vond plaats op zondag 19 juli 1925 en werd opgeluisterd door een groots festival waaraan niet minder dan 13 fanfares hun medewerking verleenden.

 

In 1969 vierde onze fanfare haar 50-jarig bestaan wat haar meteen Koninklijk maakte. Zij richtte ter gelegenheid van haar nieuwe titel en verjaardag op 17 en 18 mei 1969 een jubileumfestival in wat door de medewerking van zo’n twintig fanfares een onvergetelijke gebeurtenis werd.

 

In 1994 vierden wij uitgebreid ons 75-jarig bestaan met een kunstconcert en een grootse muziekhappening. Deze beide feestelijkheden werden dankzij de medewerking van respectievelijk de Peizegemse koren en 10 muziekverenigingen een groot succes.

 

In 2019 werd het 100 jarig bestaan gevierd met vele activiteiten. Er werd gestart met een groots concert rond de oorlog, en het feestjaar werd afgesloten in het weekend van 30 en 31 augustus in stijl: fanfares, harmonieën, orkestjes maar ook alle Peizegemse verenigingen verzamelden om er een groots volksfeest van te maken. Peizegem was een weekend vol muziek.


Ondertussen werkten wij, de leuze van onze stichter-voorzitter Alfons Cochez "Een dorp zonder muziek is een dood dorp" indachtig, naarstig verder aan nieuwe en trendzettende projecten. Uiteindelijk mondden die uit in het oprichten van Music Time Peizegem in 2004.

 

De Fanfare worstelde eigenlijk al een tijdje met een identiteitsprobleem. Doordat er al heel lang klarinetten behoorden tot het instrumentarium van de muziekvereniging was er de facto van een fanfare al lang geen sprake meer. De Fanfare was daardoor in feite een Harmonie geworden. Een naamsverandering in die zin drong zich dus op. Maar ook dan bleef het schoentje knellen.

 

Er was immers nog een ander probleem waarmee de vereniging worstelde. De muziek die de groep bracht, kon namelijk moeilijk onder een ‘harmonie- noemer’ gevat worden. Van typische HAFABRA-muziek was er bij de Peizegemse ‘Fanfare’ immers al lang geen sprake meer. Een occasioneel stuk niet te na gesproken, was de muziek geëvolueerd naar een moderne en swingende stijl die niet onder de vlag ‘harmoniemuziek’ kon gecatalogeerd worden. Het bestuur en de muzikanten beslisten daarom dat er duidelijkheid moest komen en vatten de koe bij de hoorns. Er werd besloten tot een nieuwe naam en een nieuw logo die beter de muzikale lading zouden dekken. Mede door de het denkwerk van de muzikanten kwam uiteindelijk het frisse ‘MUSIC TIME Peizegem’ als winnaar uit de bus.

 

De nieuwe muziekvereniging stelde haar restyling aan het publiek voor op een groots vernieuwingsconcert op 13 november 2004 in de sportzaal van de Tuinbouwschool te Peizegem. Music Time Peizegem belichtte er zijn fanfareverleden met een aantal typische hafabra-stukken, maar bracht eveneens de mooiste moderne muziek die ze de laatste jaren op hun filmconcerten en Night of the Proms-concert gespeeld hadden weer ten gehore. Het werd een groot succes.

 

In 2005 besliste dirigent Dirk Legroux om beroepsredenen te stoppen als dirigent van Music Time. Een nieuwe dirigent werd gezocht en gevonden : Tim Van Medegael, bastrombonist bij de Brussels Philharmonic, was onze dirigent voor bijna 15 jaar.


In de herfst van 2019 nam Eva Saliën het stokje over, en loodste ons door de Corona jaren.


Sinds maart 2022 is Tom Couck onze dirigent. Eva Saliën is onderdirigent en Annelies Heyvaert heeft de leiding over Muziek Plastiek.


Bestuur


Onze eerste voorzitter Alfons Cochez werd opgevolgd door Walter Cochez, Gust Larivière, Frans Vanderstappen en Anne Vanderstappen. Anne gaf na 30 jaar het stokje door aan Kris Larivière tijdens Ceciliafeest van 2022.CONCERTEN

OKT 2006

20-21

APR 2007

01

FEB 2008

15-16

MUSIC TIME TELEVISIONBENGELS, HELDEN EN VIEZERIKKEN


MUSIC TIME WITH BUBBLESWINDOW TO THE WORLD


OKT 2009

16-17

FEB 2011

26

JAZZ IT UP

MMV FRANK VAGANÉE

!DANCE!


MA 2012

24

APR 2012

19-20

FEB 2013

12

OKT 2014

04

MEI 2016

21

MA 2017

24-25

MUSICAL CHICAGO

ISM MUZIEKACADEMIE BUGGENHOUT


MUSIC TIME NATUURLIJKMUSIC TIME X

JUBILEUMSCONCERT NAV 10JARIG BESTAAN


'TIM'E

10 JAAR DIRIGENT TIM

MUSIC THROUGH TIME & SPACE